Use your widget sidebars in the admin Design tab to change this little blurb here. Add the text widget to the Blurb Sidebar!

Principis

 • Anarquisme: Les bases ideològiques, objectius i tàctiques de les JJLL de Mallorca són llibertaries
 • Anticapitalisme: Perquè no entenem l’anarquisme sense aquest, perquè volem canviar-ho tot des de l’arrel i considerem que la propietat és un robatori.
 • Antifeixisme: Perquè el feixisme és la fase més avançada del capitalisme i un enemic declarat de la llibertat.
 • Antiautoritarisme: Perquè ens oposem a qualsevol autoritat imposada que coaccioni l’esser humà ja sigui amb repressió, violència… Per tant contra tot Estat ja que la seva naturalesa és autoritària.
 • Feminisme: No podem entendre la igualtat entre tots sense la meitat del món, a més de donam suport a la lluita LGTB.
 • Internacionalisme: No entenem un món amb fronteres de les quals es depèn per l’atzar del naixement, per tant estem en contra de tot nacionalisme. Tot i així, sempre estarem al costat del dret d’autodeterminació dels pobles que s’oposen a l’Estat-nació. Com a internacionalistes també som antiracistes.
 • Revolucionaris: La transformació de la societat i la destrucció de l’Estat es donarà mitjançant la revolució social, mai per vies parlamentaries.
 • Ecologisme: Perquè defensam el territori de la devastació capitalista que arrasa tot el que troba sent el principal culpable les grans empreses. Ens comprometem fermament a la defensa del territori mallorquí.

Tàctiques

 • L’Acció Directa: L’actuació sense intermediaris ni delegar a institucions les nostres lluites com a base per entendre la lluita anarquista i de classes en tot els àmbits durant la història. La lluita i les victòries sempre han estat i estaran al carrer, al lloc de feina i al centre d’estudis, mai en un parlament on una minoria privilegiada decideix per tothom.
 • La Propaganda: Com a propagada entenem tots els nostres actes com a organització i militants, les nostres campanyes i les nostres tàctiques. La difusió de l’ideal anarquista sempre serà un dels nostres objectius i es farà tant amb les accions diàries com amb la difusió de textos i accions.
 • La Solidaritat i el Suport Mutu: Entenem aquestes com a base de la societat que volem construir. Volem construir xarxes de suport horitzontals on ens ajudem sempre d’igual a igual, mai des de posicions de superioritat ja que refusem la caritat.
 • Autoorganització: Com a organització independent ens neguem a rebre qualsevol subvenció econòmica o de cap altre tipus des de cap organisme ja sigui privat o públic. Això serveix per garantir la nostra independència vers qualsevol influencia externa garantint així la nostra autonomia d’actuar i pensar. D’aquesta manera tampoc hi haurà ningú que rebi una retribució econòmica independentment de les tasques que dugui a terme.
 • Cultura: La difusió cultural entesa també com a part de la propaganda, ens comprometem a la difusió de literatura, art, música i tota forma d’expressió cultural que ajudi a difondre els ideals anarquistes així com també donar tot el suport possible a qualsevol altre iniciativa cultural relativa als moviments socials.
 • Formació: L’estudi de la historia, filosofia, antropologia i altres matèries és fonamental per comprendre el desenvolupament de l’anarquisme i la societat fins al dia d’avui i entendre-ho com el que és. La formació tant de membres com de persones afins és imprescindible.
 • Okupació: Com a eina de crear espais populars per dur a terme diferents activitats, lluitar contra l’especulació i treballar amb el veïnat.

Objectius

 • Establir una organització anarquista juvenil i que es converteixi en organització de referència al moviment estudiantil insular.
 • L’establiment de nuclis de joves d’anarquistes als ateneus i centres d’estudis de tota la illa.
 • La difusió dels ideals anarquistes entres els joves.
 • La lluita per una educació lliure i gratuïta. Volem l’abolició de les tasses universitàries per garantir una educació gratuïta a tothom.
 • La formació dels militants i afins especialment en l’historia i la teoria anarquista per aprendre de les experiències revolucionàries passades i aprendre d’elles.
 • La participació i col·laboració amb els diferents moviments socials que trobem oportuns
 • La lluita més enllà de l’àmbit estudiantil i juvenil, hem de transcendir aquestes fronteres per també lluitar contra altres conflictes socials que ens afecten a tots per igual com poden ser l’especulació o la destrossa del territori a la illa.
 • La construcció de forts vincles amb grups anarquistes de tot l’Estat i la resta del món.
 • La promoció d’un oci juvenil alternatiu que s’allunyi de l’oci consumista actual ple de drogues que aliena els joves.

Altres consideracions

 • Podrà militar qualsevol persona a partir dels 15 anys no afiliada a partits polítics, que no formi part d’organitzacions autoritàries, que no pertanyi a cossos repressius com policies, militars o carcellers o que siguin empresaris o altres tipus d’explotadors
 • Seran motiu d’expulsió directa comportaments masclistes, racistes o autoritaris.
 • La llengua a utilitzar serà sempre el català tant per les activitats, assemblees, comunicats, cartells… S’utilitzarà el castellà o altres en els casos que siguin necessaris.
 • No es permetran drogues de cap tipus a les assemblees o manifestacions de les JJLL.
 • No ens fem responsables de cap acció feta en nom de les JJLL independentment de que aquesta la dugui a terme una persona vinculada a les JJLL o no.